ข่าวด่วน...สพป.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01750   แจ้งโรงเรียนแสดงข้อมูลของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
57
01748   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ
26
01747   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
16
01746   แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดมารับหนังสือแผนการจัดการเรียนรู้ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต"
74
01745   โครงการและกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
31
01744   ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว “คุณพ่ออำนวย บุญลำพันธ์”
61
01743   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 2 อัตรา
210
01742   ขอแสงดความเสียใจกับครอบครัว คุณพ่อบุญเรือน พันธ์กสิกรรม บิดา ศน.ณัฐกานต์ ฉิมงาาม
68
01740   แจ้งประชาสัมพันธ์คณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
207
01739   เรียนเชิญประธานเครือข่าย ประธานอำเภอ รับเอกสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
124
01738   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ
88
01737   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง
59
01736   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา
31
01735   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
88
01733   ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับล่าสุด
249
01732   แจ้งมารับเอกสารโครงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
86
01730   โรงเรียนวัดทัพชุมพล รับสมัครธุรการโรงเรียน
67
01729   กิจกรรมคำคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอประชาสัมพันธ์ให้เตรียมอุปกรณ์มาดังต่อไปนี้
68
01728   ศิลปหัตถกรรมเด็กพิการเรียนรวม ขอประชาสัมพันธ์ดังนี้
85
01727   ขอความร่วมมือโรงเรียนตามรายชื่อที่แนบ งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
225
2019-09-25   ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรมภาษามือ
11
2019-09-24   ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) NUD PREP TEST 2019
19
2019-09-18   แบบฟอร์มการจัดซื้อวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก
132
2019-09-13   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562
13
2019-08-29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2562
22
2019-08-29  
4
2019-08-21   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 /21 สิงหาคม 2562
24
2019-08-20  
5
2019-07-31   แจ้งข่าวด่วน จากกลุ่มบริหารงานการเงินฯ เรื่อง อัตราจ้างนักการภารโรง
118
2019-07-25   ประกาศโรงเรียนวัดศรีอุทุมพร
63
2019-07-25   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน ( IC )
23
2019-06-10   ขอเชิญประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านช่างและเทคโนโลยี
48
2019-06-10   เชิญเข้าอบรม การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการและภาคเอกชน
35
2019-06-10   เชิญเข้าอบรม การปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคราชการและภาคเอกชน
24
2019-06-06   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ปี 2562
29
2019-05-23   อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการสอนเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ ๒๑
64
2019-05-23   ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
66
2019-05-22   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
44
2019-05-16   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บิดา นายกัมปนาท สุ่มมาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1
98
2019-05-14   โรงเรียนวัดหนองปลิง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
111
2019-05-14   โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-20 พฤษภาคม นี้
94
2019-05-14   เชิญเข้าร่วมการอบรมในการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV
68
2019-05-13   โรงเรียนวัดหนองปลิงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
65
2019-05-13   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "ครูยุพิน เรืองสุวรรณ" อดีตครูโรงเรียนวัดยางงาม
58
2019-05-11   โรงเรียนบ้านสระงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอ
77
2019-05-10   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "คุณพ่อกิมฮั้ว แสงนาค" บิดา นางวรรณภรณ์ บัวคำภา ครู ร.ร.วัดหนองกลอย
38
2019-05-10   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "คุณพ่อกิมฮั้ว แสงนาค" บิดา นางวรรณภรณ์ บัวคำภา ครู ร.ร.วัดหนองกลอย
20
2019-05-08   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับวุฒิบัตร หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ ทางการศึกษา"
173
2019-05-07   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว "คุณพ่อสังเวียน สนิท" บิดา นายอำนาจ สนิท
58
2019-05-03   ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ สังกัด สพป.นว.1 ประชุม
347
2019-05-03   โรงเรียนวัดหนองปลิง รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา (รับสมัคร 6-10 พฤษภาคม 2562)
673
2019-04-30   โรงเรียนบ้านสระงาม รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา
1342
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)