ข่าวด่วน...สพป.นครสวรรค์ เขต 1
  ป/ด/ว หัวข้อข่าว อ่าน
01784   การแข่่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก ตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์
6
01783   แจ้งโรงเรียนที่จะมารับเงินจัดสรรการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ระดับชาติ สุโขทัย
84
01782   การแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
41
01781   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม)
271
01780   ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ
97
01779   แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัดรับหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการสอน
153
01778   ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬา “มิตรสัมพันธ์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
133
01777   ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
533
01776   เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานการต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) สำหรับการเป็นกรรมการ
82
01746   แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดมารับหนังสือแผนการจัดการเรียนรู้ "รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต"
130
01745   โครงการและกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
67
01743   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 2 อัตรา
334
01742   ขอแสงดความเสียใจกับครอบครัว คุณพ่อบุญเรือน พันธ์กสิกรรม บิดา ศน.ณัฐกานต์ ฉิมงาาม
86
01738   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ
102
01737   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง
69
01736   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา
37
01735   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
101
01733   ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ฉบับล่าสุด
267
01732   แจ้งมารับเอกสารโครงงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
97
01730   โรงเรียนวัดทัพชุมพล รับสมัครธุรการโรงเรียน
88
2019-11-19   เชิญเข้าร่วมอบรมความรู้พื้นฐานการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) สำหรับการเป็นกรรมการ
61
2019-11-16   ประกาศ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 18-27 พฤศจิกายน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
56
2019-11-08   ประกาศ โรงเรียนวัดหนองกระโดน อ.เมืองนครสวรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
121
2019-11-06   ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พ.ศ.2563
64
2019-11-05   ขอเชิญร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ (ระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563)
44
2019-11-05   ขอเชิญร่วมงานและร่วมจัดนิทรรศการศิลปะเพื่อการเรียนรู้ (ระหว่างวันที่ 11-22 พฤศจิกายน 2562)
36
2019-11-05   แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560
103
2019-11-05   การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
38
2019-11-05   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการอัจริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำป
70
2019-11-01   ประกาศโรงเรียนวัดเนินสะเดา อ.ชุมแสง รับสมัครธุรการโรงเรียน 1 อัตรา
74
2019-11-01   โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อำเภอเก้าเลี้ยว รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
35
2019-10-30   โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร รับสมัครครูอัตราจ้าง
84
2019-10-30   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
64
2019-10-30   ขอขอบพระคุณ
85
2019-10-30   ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประจำปี 2563
51
2019-10-25   ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พันตรี ประทวน แข็งธัญญกรรม บิดา นายจิตกร แข็งธัญญกรรม ผอ.วัดสุวรรณาราม
50
2019-10-22   ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษด้วย EOL Intelligence Package
102
2019-10-22   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
30
2019-10-16   กิจกรรม "PTT inspiration 8" ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่8
159
2019-10-11   แจ้งโรงเรียนแสดงข้อมูลของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
228
2019-10-11   ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ
80
2019-10-11   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติ
61
2019-10-07   ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว “คุณพ่ออำนวย บุญลำพันธ์”
83
2019-09-27   แจ้งประชาสัมพันธ์คณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
217
2019-09-26   เรียนเชิญประธานเครือข่าย ประธานอำเภอ รับเอกสารการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
127
2019-09-25   ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการอบรมภาษามือ
25
2019-09-24   ประชาสัมพันธ์โครงการทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) NUD PREP TEST 2019
213
2019-09-18   แบบฟอร์มการจัดซื้อวัสดุโรงเรียนขนาดเล็ก
164
2019-09-13   ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562
16
2019-08-29   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ DLIT ประจำปีงบประมาณ 2562
29
2019-08-21   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2562 /21 สิงหาคม 2562
100
2019-07-31   แจ้งข่าวด่วน จากกลุ่มบริหารงานการเงินฯ เรื่อง อัตราจ้างนักการภารโรง
143
จำนวนข่าว : 32 หัวข้อข่าว    หน้า : 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] next >>
ค้นหาข่าว :
เข้าสู่ระบบ(เฉพาะเจ้าหน้าที่เขต)